بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر در تاریخ 1390/04/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 71 ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییرات اساسنامه مجمع 1397/07/11
تغییرات اساسنامه مجمع 24/06/97
صورتجلسه تغییر ماده 17.19.28 اساسنامه
صورتجلسه تغییر صاحابان امضا صندوق
صورت جلسه کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری
تغییرات اساسنامه
تغییرات اساسنامه در خصوص تغییر نوع صندوق
تغییرات اساسنامه در خصوص تغییر اسم صندوق مصوب مجمع مورخ 04/11/93
تغییر مدیر ثبت