بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر در تاریخ 1390/04/15 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 14 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات امیدنامه مجمع 1397/10/09
تغییرات امیدنامه مجمع 1397/07/11
تغییرات امیدنامه مجمع 24/06/97
(2)تغییر بند امید نامه
(1)تغییرات امیدنامه صندوق /امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس / مجمع 23/5/92
(1)تغییر بند امید نامه
کاهش نرخ سود پیش بینی به 15%
صورتجلسه اضانمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان
صورت جلسه مجمع صندوق راجع به افزایش حد نصاب خرید واحد صندوق
تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 920804
تغییرات امیدنامه صندوق در خصوص افزایش سقف صندوق 135 به 175 میلیون واحد
تغییرات امیدنامه صندوق در خصوص افزایش سقف صندوق 125 به 135 میلیون واحد
تغییرات امیدنامه صندوق /امکان سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس / مجمع 23/5/92
تغییرات امیدنامه در خصوص سپرده کالایی
تغییرات امیدنامه در خصوص حذف کارمزد صدور و ابطال مصوب مجمع مورخ 21/11/93
تغییرات امیدنامه در خصوص تقسیم سود مصوب مجمع مورخ 04/11/93
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر هزینه مصوب مجمع مورخ 19/08/93
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر هزینه متولی و حسابرس
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نصاب داراییها مصوب مجمع صندوق در تاریخ 25/8/90
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ کارمزد مورخ 25/8/90
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی صندوق از 22 درصد به 20 درصد
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی پیش بینی صندوق از 20درصد به 18 درصد
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر نرخ بازدهی مصوب مجمع صندوق در تاریخ 10/12/90
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر متولی، حسابرس و آدرس صندوق
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر فرمول مصوب مجمع مورخ 27/11/93
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر آدرس و تغییر هزینه مجامع
تغییرات امیدنامه در خصوص افزایش سقف صندوق
تغییرات امیدنامه در خصوص افزایش سقف صندوق از 75 میلیون واحد به 100 میلیون واحد
تغییرات امیدنامه در خصوص افزایش سقف صندوق از 50 میلیون واحد به 75 میلیون واحد
تغییرات امیدنامه در خصوص افزایش سقف صندوق از 20 میلیون واحد به 50 میلیون واحد
تغییرات امیدنامه در خصوص افزایش سقف صندوق از 100 میلیون واحد به 125 میلیون واحد
تغییرات امیدنامه در خصوص افزایس سقف صندوق
تغییرات امیدنامه افزایش سقف صندوق
تغییرات امید نامه
تغییر کارمزد مدیر و ضامن نقد شوندگی و حد نصاب
تغییر هزینه حسابرس
تغییر فرمول تقسیم سود
تغییر حد نصاب سرمایه گذاری
تغییر بند امید نامه
تغییر بند (و) ماده 22 اساسنامه
آگهی تغییرات امیدنامه مصوب مجمع 26/12/1392