بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 262,454,393,964,852 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,012,585 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,709 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,015,013 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 259,192,270

صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/18

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك شهر

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

پرويز فاتح، يحيي پرواني، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها