بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/28
کل خالص ارزش دارائی ها 262,339,736,235,455 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,014,291 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,015,379 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,810 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 258,643,334

صندوق سرمایه گذاری زرین شهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/18

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك شهر

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

پرويز فاتح، يحيي پرواني، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها