بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 299,835,808,066,301 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,027 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,013,483 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,297 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 295,979,916

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آرمان شهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/18

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

ضامن نقد شوندگی:

بانك شهر

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

پرويز فاتح، يحيي پرواني، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي سامان پندار

نمودار‌ها