بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/28
کل خالص ارزش دارائی ها 297,418,539,270,289 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,013,447 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,010,227 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,015,082 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 293,472,044

صندوق سرمایه گذاری زرین شهر

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/18

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه تمدن

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي سامان پندار

ضامن نقد شوندگی:

بانك شهر

مدیر ثبت:

شركت تامين سرمايه تمدن

مدیران سرمایه گذاری:

پرويز فاتح، يحيي پرواني، عظيم ثابت

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

نمودار‌ها